บริการของเรา

จดทะเบียนบริษัท

หมดปัญหาไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ หรือ ลองผิด ลองถูก จ่ายเบาๆ จดทะเบียนบริษัท หจก. ค่าบริการเพียง 2,675 บาท เท่านั้น

(ระยะเวลาในการจัดตั้ง เพียง 2 วัน นับจากวันที่ ชื่อบริษัท ได้รับอนุมัติ การจอง)

 • ขั้นตอน
 1. ตั้งชื่อบริษัท ที่จะจัดตั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 2. ส่งมอบเอกสาร ประกอบการจดตั้ง
 3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ถือหุ้น
 4. สำเนาทะเบียน ที่ตั้งบริษัท
 5. แผนที่ โดยสังเขป
รายละเอียดเพิ่มเติม

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

 1. จดทะเบียน VAT ฟรี ..!! ทางระบบอินเตอร์เน็ต (รับอนุมัติ ภายใน 30 วัน)
 2. จดทะเบียน ที่สำนักงานสรรพากร (รับอนุมัติทันที ที่จด)
 • เอกสารประกอบดังนี้
 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ตั้งจดทะเบียน พร้อมเอกสารเจ้าของบ้าน
 4. รูปถ่าย บ้านที่จดตั้ง 2 รูป (มุมแคบ-ถ้ายเห็นป้ายบริษัท และที่อยู่, มุมกว้าง-ถ้ายให้เห็นตัวบ้านทั้งหลัง)
 5. แผนที่ตั้งโดยสังเขป
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการจัดทำบัญชี
ยื่นแบบเสียภาษี

 • บริการจัดทำบัญชี รายเดือน เริ่มต้น 500 บาท/เดือน
 • ยื่นประกันสังคม ให้พนักงาน เริ่มต้น 500 บาท/เดือน

ฟรี….!!! เวปไซต์ ( google sites ) ที่จะทำให้ลูกค้า หาคุณเจอทาง google, ติดต่อง่าย และสร้างความเน่าเชื่อถือ ฟรี…..เมื่อทำบัญชีกับ…เราวันนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

Visa work permit
Rayong

 • รับทำ work permit ชั่วคราว 3,500 บาท/คน /ครั้ง
 • รับทำวีซ่า Non-B + work permit ครั้งแรก เตรียมเอกสารขอวีซ่า Non-B ณ สถานฑูตไทยในต่างแดน
 • รับทำวีซ่า Non-B ปีแรก
 • รับต่ออายุ work permit
รายละเอียดเพิ่มเติม