เกี่ยวกับเรา

ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี ในโครงการ “ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ NEC ปี 2556 ณ จังหวัด ระยอง ได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของกรมฯ ให้นำเอาความชำนาญ และประสบการณ์ ที่ทั้ง 2 ท่าน มีมาสร้างธุรกิจ และช่วยเหลือสนับสนุน SMEs รายอื่นได้

จึงได้เริ่มต้นจากการให้บริการเพื่อนๆ สมาชิกในกลุ่มที่ร่วมอบรม จากนั้นก็เริ่มมีลูกค้า เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน จึงได้จดตั้งบริษัท ดวงนารา การบัญชี จำกัด เมื่อ 18 กรกฎาคม 2557 โดยชื่อบริษัท ใช้ชื่อเล่น ของผู้เริ่มก่อตั้ง ทั้งสองมาประกอบกัน คือ ดวง+นารา เป็น ดวงนารา

นั่นคือ จุดเริ่มต้นของ บริษัท ดวงนารา การบัญชี จำกัด โดยได้แบ่งหน้าที่ดำเนินการตามความชำนาญเชี่ยวชาญ และนำระบบทันสมัยของเทคโนโลยี่ปัจจุบัน มาส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย

ดวงจันทร์ อินธิดา (ดวง)
เดิมรับราชการ ตำแหน่ง นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ประมาณ 6 ปี ได้ลาออกจากราชการ เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว กับทางครอบครัว

ลำพอง ดรักส์เนส (นารา)
เดิมรับราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร กรมสรรพากร กรุงเทพ หนองคาย ได้ลาออกเพื่อย้ายตามครอบครัวมาอยู่ระยอง และประกอบธุรกิจ นำเข้าสินค้าจากอเมริกา มาจำหน่ายในประเทศไทย

ทีมงานคุณภาพของเรา

นิตติยา ชาวนา (ไก่)
พนักงานบัญชี

ลูกเกตุ ก้อนคำ (เกด)
พนักงานบัญชี

เบญญาภา สร้างการนอก(หนิง)
พนักงานบัญชี

ธนัญญา วีระศักดิ์ (ฝน)
พนักงานบัญชี

ณัฏฐณิชา ปรังประโคน (ส้ม)
พนักงานบัญชี

กัญญพัชร ทองกลาง (อุ้ย)
พนักงานธุรการ

กิ่งกาญจน์ อินธิดา (กิ่ง)
ฝ่ายจดทะเบียน

กรรณิกา สัพโส (มุ่ย)
ฝ่ายบริการลูกค้า

มาโนชญ์ อัปการัตน์
IT programer

วิภาดา แก้วมงคล (ยิม)
พนักงานบัญชี